วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Non-ulcer dyspepia (Functional) P. 2 : What is dyspepsia ?

May 16,2014

Dyspepsia เป็นคำ ซึ่งถูกใช้เพื่อบอกให้ทราบถึงอาการต่างๆ ที่เกิดจาก
ปัญหาในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (gastrointestinal tract)
ซึ่งประกอบด้วย ท่ออาหาร (oesophagus), กระเพาะอาหาร (stomach),
และลำไส้เล็กช่วงแรก (duodenum)

อาการสำคัญของ dyspepsia คืออาการปวดท้อง หรือรู้สึกไม่สบายใน
ส่วนบบของบริเวณหน้าท้อง (upper abdomen)   ซึ่งนอกจากอาการปวดท้อง
แล้ว ยังมีอาการอื่น ๆ อีกด้วย เช่น รู้สึกแสบบริเวณยอดอก (lower chest),
เรอ (belching), อืดท้อง (bloating),  อาการจะหายไปเมื่อรับทานอาหาร,
รู้สึกคลื่นไส้ (nausea) และอาเจียน  โดยอาการต่างๆ มักจะสัมพันธ์
กับการรับทานอาหาร

อาการต่างๆ ที่กล่าวมามักจะเกิดเป็นพักๆ  เดียวเป็น  เด่ี๋ยวหาย มากกว่าที่จะ
มีอาการอย่ตลอดเวลา   แต่มีบางรายเกิดมีอาการบ่อยครั้ง
ซึ่งสามารถกระทบต่อครุณภาพชีวิตได้


<< BACK    NEXT > What is non-ulcer dyspepsia ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น