วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kidney Failure , P 1 :How Much Sodium Should I Eat in Stage 4 Kidney Failure ?

May 29, 2014

คนไข้รายหนึ่งเป็นโรคไต้เรื้อรังระยะที่ 4 (CKD Stage 4)...
ได้ตั้งประเด็นเพื่อการเรียนรู้สร่วมกันว่า...
ตัวเขาสามารถกินอาหารเค็ม (sodium) ได้มากน้อยเท่าใด ?

คนเป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4 ( Stage 4 kidney failure) จะถูกแนะนำ
ให้กินอาหารที่มีรสเค็มต่ำ (sodium)  เพื่อป้องกันไม่ให้ไตถูกทำลาย
เพิ่มขึ้นไปอีก  Credit: www.kidney-treatment.org

เพื่อความเข้าใจตรงกัน ลองมาพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ดู:

Why should people limit sodium in stage 4 kidney failure?

ในคนไข้โรคไตเรื้อรังระยะ 4 ...
เราจะพบว่า การทำงานของไตถูกทำลายลงไปอย่างมาก เป็นเหตุให้ไต
ไม่สามารถทำงานกำจัดของเสียออกจากร่ายได้สำเร็จ  โดยเฉพาะน้ำ 
และธาตุ“โซเดี่ยม” เป็นเหตุให้มี “น้ำ-โซเดียม” ถูกกักเก็บ (retention)
ในร่างกาย              Credit: www.swollenkidney.com

ในคนที่เป็นโรคไตระยะ 4...
แม้ว่าคนไข้จะไม่มีอาการใดๆ  เป็นต้นว่า  ไม่บวม (swelling), หัวใจล้มเหลว
(heart failure) ก็ตาม  แต่ก็ยังปรากฏว่า คนไข้โรคไตระยะที่ 4 มีน้ำในร่างกาย
มากกว่าคนปกติ  และการที่มีน้ำ และโซเดียมในร่างกายมากอย่างเรื้อรัง 
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความดันโลหิตสูงขึ้น, 
มีสารโปรตีนถูกขับทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น และ
ที่สำคัญ  กระบวนการณ์ทำลายไตจะเพิ่มขึ้น

NEXT >> P. 2: How much sodium should
I eat with stage 4 kidney failure?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น