วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p12 : What is the prognosis for H. Pylori infections?

May 15, 2015

คนที่มีเชื้อแบคทีเรีย  H. Pylori ในกระเพาะอาหาร 
พบว่าส่วนใหญ่แล้วการอักเสบที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรง และหากจะ
มี...ก็มีอาการน้อยมาก

ดังนั้น การพยากรณ์โรคจึงอยู่ในเกณฑ์ดี
และในรายที่มีอาการรุนแรง หากได้รับการรักษาที่เหมาะสม มักจะได้
รับผลดี    มีเพียง 20 % เท่านั้นทีอาจการซ้ำ (recurrence of infection)

ในรายที่มีแผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) ภายหลังการ
ทำลายเชื้อ H.pylori ได้หมดสิ้น จะทำให้แผลในกระเพาะอาหาร
หายได้ดี โดยมีแผลเป็น (scarring) เกิดขึ้นเพียงเล้กน้อย

ในรายที่ไม่ได้รับการรักษา (severe infections) มีแนวโน้มที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้  เช่น มีแผลในกระเพาะ...มีเลือดออก, มีแผลเป็นใน
กระเพาะอาหาร (scarring), โลหิตจาง (anemia), ความดันเลือดต่ำ
และมีบางรายสามารถทำให้คนไข้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว หากรักษา
ไม่ทัน

<<BACK

< Source:
o Medscape

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น