วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough , P.2 ซเมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Causes of chronic cough (1)


April 28, 2014

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้แก่ postnasal drip 
(เสมะไหลลงคอด้านหลังจมูก), โรคหืด (asthma), 
และกรดไหลย้อน (acid reflux)   ทั้งสามต่างเป็นสาเหตุที่สำคัญ
ที่ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้ถึง 90 %   ส่วนที่เหลืออีก 10 % 
เป็นผลมาจากการอักเสบ,  จากยา (medications) 
และจากโรคของปอดเอง

Postnasal drip:
อาการของ postnasal drip ได้แก่อาการคัดจมูก, น้ำหมูไหล, มีความ
รู้สึกเหมือนมีของเหลวไหลทางด้านหลังของลำคอ,
และมีความรู้สึกอยากกำจัด (ไอ) เอามันออกทิ้ง

หมายถึงน้ำเหมือกจากจมูกหยด หรือไหลลงทางด้านของช่องลำคอ
เป็นเหตุให้เกิดการระคายต่อลำคอ และกระตุ้นให้เกิดการไอขึ้น
น้ำเหมือกจากจมูกที่หยดลงสู่ลำคอ สามารถเกิดขึ้นในคนที่เป็นโรคภูมิ
แพ้ (allergies), เป็นหวัด (cold), โรคเยื่อจมูกอักเสบ (rhinitis)} และ
โพรงจมูกอักเสบ (sinusitis)
อย่างไรก็ตาม...
มีบางคนเป็น postnasal drip โดยไม่มีอาการอะไรนอกเหนือไปจาก
อาการไอเพียงอย่างเดียว มีชื่อเรียกว่า “Silent postnasal dripW

Asthma:

       
โรคหืดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังในผู้ใหญ่  เป็นอันดับ
สองรองจาก Postnasal drip  ซึ่งนอกเหนือจากอาการไอแล้ว คนไข้
อาจมีเสียงวีดในขณะหายใจ   และหายใจสั้น(short respiration)
มีคนบางรายที่เป็นโรคหืด   มีเพียงไอเพียงอย่าเดียวเท่านั้น
มีชื่อว่า variant asthma โดยที่คนไข้ไม่มีอาการหืดหอบแต่อย่างใด

คนที่เป็นโรคหืดที่มีเพียงอาการไอเพียงอย่างเดียว (asthma-related
Cough) อาจปรากฏตามฤดูกาล   และอาจเกิดตามการอักเสบทางทางเดิน
ลดมหายใจช่วงบน เช่น การเป็นหวัด  หรือสัมผัสกับอาการเย็น, ควัน
หรือกลิ่นหอมต่าง ๆ

Acid reflux:

กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหาร (gastroesophageal reflux) ...
อีกชื่อเรียก acid reflux...มันจะเกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน
ขึ้นสู่ท่ออาหาร (esophagus) ซึ่งเป็นท่อติดต่อระหว่างกระเพาะอาหาร
 (stomach) และลำคอ (throat)

ภาวะกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux) หมายถึงอาการที่เกิด
จากการมีกรดจากกระเพาะอาหารไหลบย้อน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีอาการ
แสบร้อนที่บริเวณยอดอก (heartburn) หรือรู้สึกเปรี้ยวปาก
อย่างไรก็ตาม มีคนที่เป็นโรค acid reflux (GERD) บางรายมีเพียง
อาการไอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

<< BACK                                                         NEXT>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น