วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความเครียด กับโรคเบาหวานป :Psychological Stress and Type 2 Diabetes

May 12, 2014

ได้มีโอกาสพบกับสตรีสูงอายุท่านหนึ่ง เป็นโรคเบาหวาน ...มาพบ
แพทย์ตามนัด....  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอผู้นั้น คือ นอนไม่หลับ...

มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด กับโรคเบาหวาน
มากมาย...

ผลจากการวิจัยชิ้นหนึ่ง ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียด (psychological stress) และโรคเบาหวาน (diaetes) นักวิจัยชาว
Swedish   ทำการตรวจข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในชายจำนวน 7,251
โดยที่ชายเหล่านั้นไม่เป็นโรคเบาหวาน หรือมีโรคหัวใจ และเส้นเลือด

ในระยะแรกของการศึกษา  ซึ่งเริ่มต้นในปี 1970 ผู้ถูกทดลอง  มีอายุ
ระหว่าง 40s - 50s โดยแต่ละคนถูกตั้งคำถามว่า...
“แต่ละคนมีความเครียดบ่อยแค่ใด?.”

ความเครียดที่กล่าวถึง หมายความว่า มีความวิตก (tense), หงุด
หงิด ขี้โมโห (irritable), นอนไม่ค่อยหลับ (difficulty sleeping) อัน
เป็นผลมาจากปัญหาในที่ทำงาน หรือปัญหาที่บ้าน

ผลจากการศึกษาในช่วง 35 ปี...ในกลุ่มผู้ชายที่ดำเนินชีวิตด้วยความ
เครียดเรื้อรัง พบว่า 45 % ของคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นโรค
เบาหวานได้มากกว่าชายที่ไม่มีความเครียดเลย

นอกจากนั้น  พวกเขาได้ทำการศึกษาต่อ...
ความเครียดในคนเป็นโรคเบาหวาน   ยังมีส่วนทำให้มีระดับ Cortisol 
ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น  และทำให้เกิดการอักเสบระดับอ่อน ๆ สูงขึ้น
เป็นเหตุให้การควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดกระทำได้ด้วยความ
ยากลำบากเพิ่มขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น...
คนที่มีความความเครียด อาจทำให้เขามีแนวโน้มที่จะรับทานอาหารใน
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น,   ดื่มจัด,  และขี้เกิยจออกกำลังกาย
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาต่างกระตุ้นให้เกิดปัญหาในการควบคุม
ระดับน้ำตาลได้แทบทั้งนั้น

แล้วเราจะทำอย่างไร ?

ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...  ซึ่งเราต้องหาทางจัดการ
กับความเครียดดังกล่าว....สวดมนต์. ปฏิบัติธรรม หรือทำการ
ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมต่างๆ อาจช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำ
ตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/diabetes/Psychological-Stress-
and-Type-2-Diabetes_6827-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น