วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness: อาการวิงเวียนแบบสิ่งแวดล้อมหมุน (Vertigo) 1

May 5,2014


ความรู้สึกเสมือนหนึ่งฟ้าหมุน หรือโลกที่อยู่รอบตัวของท่านหมุน
เราเรียกว่า vertigo

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ได้แก่:
ส่วนใหญ่แล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิด vertigo คือมีปัญหาภายในหูชั้นใน
(inner ear problem) มีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการ vertigo
ได้แก่

BPPV. เป็นอักษรตัวแรกของ benign paroxysmal posititional vertigo
เป็นอาการวิงเวียนทีเกิดขึ้นเมื่อมอนุภาคของแคลเซี่ยมรวมตัวในท่อ
(canals) ของหูชั้นใน ซึ่งหูชั้นในนี้เองจะทำหน้าที่ส่งคลื่นกระแสไฟฟ้า
ไปยังสมอง โดยบอกให้ทราบตำแหน่งของศีรษะ และร่างกายขณะที่มี
การเคลื่อนไหวภายใตแรงโน้มถ่วงของลำ และช่วยทำให้ร่างกายอยู่ใน
ภาวะที่สมดุล

Meniere's disease. เป็นโรคของที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน ซึ่งเชื่อว่าเกิด
จากการมีน้ำสะสมภายในหู่ชั้นใน เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงความ
ดันภายในหูชั้นใน และยังผลให้เกิดมีอาการวิงเวียนแบบ vertigo ขึ้น
พร้อมๆ กับมีเสียง (tinnitis) ภายในหู และหูหนวกได้

Credit: www.nlm.nih.gov

Vestibular neuritis or labyrinthitis.
เป็นปัญหาที่ปรากฏในหูชั้นใน โดยมีความสัมพันธ์กับการอักเสบ
ส่วนมากจะเป็นการอักเสบจากเชื้อไวรัส....ซึ่งจะก่อให้เกิดการอักเสบ
ในหูชั้นในบริเวณรอบเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของ
ร่างกาย (sense of balance)

นอกจากนั้น อาการวิงเวียนแบบ vertigo อาจเกิดขึ้นในรายที่:

o ได้รับบาดเจ็บของศีรษะ และกระดูกคอ
o ปัญหาของสมอง เช่น สมองขาดเลือด (stroke) หรือเนื้องอก
o ยาบางชนิด ซึ่งทำลายหูชั้นใน
o ปวดศีรษะไมเกรน<<BACK              NEXT   >>>

                                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น