วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness: อาการวิงเวียนแบบสิ่งแวดล้อมหมุน (Vertigo) : Symptoms 2

May 5,2014

วิงเวียนชนิดรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมหมุน หรือที่เรียกว่า vertigo นั้น
มักถูกกระตุ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของศีรษะของตัวผู้ป่วยเอง
โดยเขาจะอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่า:

o รู้สึกหมุน (spinning)
o รู้สึกตัวเอียง (Tilting)
o รู้สึกแกว่งไปมา (Swaying)
o รู้สึกเสียดุล (Unbalanced)
o รู้สึกว่าถูกกระซากไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

นอกเหนือจากนั้น คนที่เกิดอาการ vertigo อาจมีอาการอย่างอื่นร่วม:

o รู้สึกคลื่นไส้
o ลุกตาเคลื่อนแบบกระตุก (nystagmus)
o ปวดศีรษะ
o มีเหงืออก
o มีเสียงดังในหู หรือหูไม่ได้ยินเสียง

อาการต่างๆ ที่เกิดสามารถเป็นนานตั้งแต่สองสามนาที ถึงสองสามชั่ว
โมง หรือมากกว่านั้น และอาจเป็น ๆ หาย ๆ ได้

<< BACK             NEXT  >>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น