วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 5 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Treatment : Postnasal drip

April 29, 2014

การรักษาอาการไอเรื้อรัง จะโฟกัสไปยังการกำจัดสาเหตุที่
ทำให้เกิดอาการไอ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะพยายามใช้แยกกัน
ไม่ใช้พร้อมกัน และพิจารณาดูว่าวิธีใดทำงานได้ดีที่สุด
วิธีการรักษาที่ใช้มีดังนี้

Postnasal drip :
คนที่มีอาการไอจาก postnasal drip อาจดีขึ้นด้วยการใช้ยากลุ่ม
Decongestant, nasal หรือ oral antihistmine, nasal spray
ซึ่งมีสาร ipratropium หรือ nasal glucocorticoid

การรักษาที่ดีที่สุด หรือการให้การรักษาหลายอย่างร่วมกัน ย่อม
ขึ้นกับอาการต่างๆ  รวมถึงประวัติของการเกิดโรค
นี้คือตัวอย่าง ซึ่งอาจนำมาใช้ในการรักษา

o ถ้าท่านเป็น postnasal drip จากการเป็นหวัด (cold)
ยาทีใช้ได้แก่ antihistamine pills เช่น chlorpheniramine
(Chlor-Trimeton) แต่มีผลข้างเคียง เช่นทำให้ง่วง, ปาก
แห้ง, ตาแห้ง,

สำหรับ decongesant ที่ถูกนำมาใช้รักษา postnasaldrip
ได้แก่ pseudoephedrine สามารถทำให้อาการดัดจมูกดีขึ้นได้

ส่วน nasal spray ipratropim bromide (Atovent) สามารถลด
อากาคคัดจมูก, postnasal drip, และอาการจามที่เกิดร่วมกับ
การเป็นหวัดได้

o ถ้าคัดจมูกจากอาการแพ้ (postnasal drip from allergies)
ยาที่นำมาใช้ได้แก่ nasal glucocorticoids เช่น fluticasone
(Flonase) หรือ mometasone (Nasonex) เป็นยาที่ใช้ลดการอักเสบ
ในช่องจมูก, postnasal drip, และอาการไอ

นอกจากที่กล่าวมา ยังมียาที่ท่านสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป
เช่น loratadine (Claritin), fexofenadine (Allegra), cetririzine (Zyrtec)
ต่างเป็นยาที่ดีสำหรับใช้รักษา postnasal drip  ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
ยาสมัยเก่ามาก

โดยสรุป...
การรักษาทั้งสามรูปแบบ (nasal glucocorticoids, oral antihistamines,
และ nasal antihistamine สามารถใช้เพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้ร่วม
กันได้ถ้าต้องการ

<< BACK                                                 NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น