วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p6 : How is H. pylori infection diagnosed? – Urea breath test (UBT)

May 2014

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า อาการปวดท้องของท่านมีสาเหตุจากเชือ
H. pylori ?...  

เราสามารถทำการตรวจหาเชื้อ H. Pylori ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ
 เช่น การตรวจ blood antibody tests, urea breath tests,
Stool antigen tests และการตรวจด้วยกล้อง (endoscopy)

การตรวจเลือดหาค่า “antibodies” ที่ถุกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อ H.pylori
ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ง่าย และกระทำได้รวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม   การตรวจหาภูมิต้านทานที่ปรากฏในเลือด สามารถปรากฏ
ในเลือดนานหลายปีเม้ว่าเชื้อถูกทำลายไปแล้วด้วยปฏิชีวนะแล้วก็ตาม
ดังนั้น การตรวจ antibody test อาจเหมาะสำหรับการวินิจฉัยการอักเสบจาก
เชื้อ H.pylori   แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาตรวจว่ายาปฏิชีวะนะสามารถทำ
ลายเชื้อได้สิ้นซากแล้วหรืไม่

การตรวจ urea breath test (UBT)...
เป็นการตรวจที่ง่าย และปลอดภัย ว่า   มีเชื้อ  H.pylori ปรากฏในกระเพาะ
อาหารหรือไม่ ?

การตรวจ urea breath test ...
เป็นการตรวจดูความสามารถของเชื้อ H. Pylori ซึ่งสามารถสลายตัวของ
สาร urea ในกระเพาะอาหารให้แตกเป็น carbon dioxide ...จากนั้นมัน
จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระสโลหิต และถูกขับออกทางลมหายใจ

วิธีการตรวจกระทำได้ง่าย ๆ ...
ภายหลังการกลืนแคพซูลที่ประกอบด้วย radioactive urea
ประมาณ 10 – 20 นาที จะปรากฏว่ามี carbon dioxide ถูกกำจัดออก
ทางลมหายใจ (positive test)   ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่า กำลังมีการอักเสบ
จากเชื้อ H.pylori ที่กระเพาะอาหาร

ภายหลังการรักษาด้วยการกำจังเชื้อ H.pylori ได้หมดสิ้น (สิ้นซาก) ด้วย
การใช้ยา antibiotics เราจะไม่สามารถตรวจพบ radioactive carbon
dioxide ในลมหายใจ

<< Back      Next >> p7: Endoscopy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น