วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 3 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Causes of chronic (2)

April 28,2014

สาเหตุอื่น ๆ (10%)  ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง ได้แก่:

o Respiratory tract infection
o Use of ACE inhibitors
o Chronic Bronchitis
o Lung cancer
o Eosinophilic bronchitis

Respiratory tract infection :
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบ เช่น เป็นหวัด (cold)  สามารถทำให้
เกิดอาการไอได้นานถึง 8 อาทิตย์ หรือเป็นนานถึงสองเดือนได้
โดยอาจเป็น post- nasal drip หรือทางเดินลมหายใจเกิดภาวะมีความไว
เกินต่อสิ่งกระตุ้นอันเป็นผลมาจากการอักเสบก็ได้

คนส่วนใหญ่ที่มีอาการไอเรื้อรัง ซึ่งเป็น postnasal drip และ variant asthma 
จะตอบสนองต่อการรักษาการอักเสบของทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี

มีคนไข้บางรายที่เกิดอักเสบจากเชื้อไวร้สจะลงเอยด้วยการอักเสบของ
เช้ื้อแบคทีเรีย  เช่น bacterial tracheobronchitis และ  bacterila sinusitis
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็น bacterial tracheobronchitis จะไอมีเสมหะ

เช่นเดียวกัน...
ในคนที่เป็น bacterial sinusitis แทบทุกรายจะมีอาการไอ เพราะคนไข้
พวกนี้จะมี sinus congestion และ และมีน้ำเหมือกหลั่งจากจมูกไหล
หยดลงทางด้านหลังของลำคอ และการไอของเขาจมีเสมหะที่ไม่มีสี

หากคนไข้ไอ พร้อมกับมีเสมหะที่มีสี หรือเป็น postnasal drip มีน้ำคัด
หลั่ง หรือน้ำมูกไหลหยดนานเกิน 10 – 14 วัน คนไข้ควรได้รับยา
ปฏิชีวินะเพื่อจัดการรักษาเชื้อแบคที่เรียทันที

Use of ACE inhibitors :
การใช้ยารักษาความดันเลือดกลุ่ม angiotensin converting enzyme
(ACE) รinhibitors สามารถทำให้เกิดอาการไอได้เสมอ
โดยพบได้ถึง 20 % เป็นไอแห้ง ๆ ลักษณะไอแคก ๆ
การเปลี่ยนยา สามารถทำให้อาการหายไปในหนึ่ง ถึงสองอาทิตย์

Chronic bronchitis:
ในคนที่เป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เช่น เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
(chronic obstructive pu;monary disease) พบว่า ทางเดิน
ของลมหายใจจะถูกระคาย (irritate) และทำให้เกิดมีอาการไอขึ้น

Lung cancer :
แม้ว่าคนเป็นมะเร็งของปอดสามารถทำให้เกิดมีอาการไอได้ก็ตาม
แต่ในคนที่มีอาการไอเรื้อรังจำนวนน้อยราย (มาก) ที่เป็นมะเร็งปอด
จริงอยู่ คนที่สูบบุหรี่จัดเริ่มีอาการไอ แ]ะมีเลือดออกมา หรือยัง
มีอาการไอติดต่อกันภายหลังการหยุดสูบบหรี่ มีโอกาสเป็นมาะเร็ง
ของปอดได้

Eosinophilic bronchitis:
มีการอักเสบของทางเดินลมหายใจชนิดหนึ่ง เรียก eosihophilia bronchitis
ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้
ผลการตรวจเสมะ และตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพบเซลล์ที่มีชื่อ Eosinophils

หลอดลมอักเสบ- eosinophilic bronchitis เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก

<<BACK                                                         NEXT>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น