วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kidney Failure, P 2 : How to follow a low potassium diet?

May 29, 2014

ในกรณีที่เป็นโรคไตวาย ไตย่อมไม่สามารถทำงานตามปกติ
ซึ่งกรณีดังกล่าว จะมีปริมาณของ “โปแตสเซี่ยม”  ถูกสะสมในร่างกายใน
ปริมาณสูงกว่าปกติม   เป็นเหตุทำให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ 
(irregular heart beat), กระตุ้นกล้ามเนื้อ และระบบประสาท และอื่น ๆ
            Credit: www.medindia.net

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตบ่งชี้ให้เห็นว่า...
คนเป็นโรคไตวายสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการตามทีกล่าวได้
โดยการจำกัดปริมาณของ “โปแตสเซี่ยม” ที่ปรากฏในอาหาร
โดยการจำกัดอาหารดังต่อไปนี้:

 กลุ่มผัก (Vegetables):
ได้แก่ spinach, potato, yam, carrot, bamboo shoot, broccoli,
tomato และอื่น ๆ

 กลุ่มผลไม้ (Fruits):
ได้แก่Papaya, grape, orange, banana, mango, coconut,
Pomegranate และอื่น ๆ

 กลุ่มอื่น ๆ (Others):
ได้แก่ chocolate, beans, yogurt, nut และอื่น ๆ

<< BACK

http://www.kidneyfailureweb.com/kidney-failure-diet/1729.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น