วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Headache: อันตรายที่กำลังจะเกิด (4) Unusual events

May 9, 2014

สัญญาณอันดับต่อไป ซึ่งบ่งบอกว่า อันตรายได้ย่างกายเข้ามาแล้ว
นั้นคือ มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดพร้อมกับอาการปวดศีรษะ
นี้คือตัวอย่างที่แพทย์เขาชอบถามคนอไข้:

o อาการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังกิจกรรมทางบเพศใช้หรือไม่ ?
o เกิดมีอาการภายหลังได้รับปาดเจ็บที่ศีรษะ?
o อาการปวดศีรษะเกิดขึ้นภายหลังการยกสิ่งของ, ไอ, หรือเกิด
   ตามหลังการร้องตระโกน?

หากเหตจุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับท่าน...ท่านต้องไปพบแพทย์มทันที


<< BACK                    NEXT >> Headache: Neurological signs & symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น