วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p10: First-line regimens for H.pylori Eradication

May 14,2014

เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อ H. Pylori ให้หมดไป ...
The American College of  Gastroenerology ได้กำหนดแนวทางในการใช้ยา
เอาไว้ดังนี้:

1. Standard dose of a *PPI (proton pump inhibitor) *b.i.d. (esomeprazole is *q.d.), 
     clarithromycin 500 mg b.i.d., amoxicillin 1,000 mg b.i.d. for 10-14 days
2. Standard dose PPI b.i.d., clarithromycin 500 mg b.i.d. metronidazole 500 mg b.i.d. 
    for 10-14 days
3. Bismuth subsalicylate 525 mg p.o. q.i.d. metronidazole 250 mg * p.o. *q.i.d., 
    tetracycline 500 mg p.o. q.i.d., ranitidine 150 mg p.o. b.i.d. 
    or standard dose PPI q.d. to b.i.d. for 10-14 days
4. PPI + amoxicillin 1 g b.i.d., for 5 days, followed by PPI, clarithromycin 500 mg, 
    tinidazole 500 mg b.i.d. for 5 days

*PPI = proton pump inhibitor; pcn = penicillin; p.o. = orally; q.d. = daily;
b.i.d. = twice daily; t.i.d. = three times daily; q.i.d. = four times daily.

ผลจากการศึกษาด้วยการใช้ยาเมื่อเร็วๆ นี้  ปรากฏกว่า:
การใช้ยาปฏิชีวนะ 3 ขนาน (Triple therapy) อันประกอบด้วย Levaquin
หรือ rifabutin โดยให้ร่วมกับ amoxicillin และ esmeprazole  สามารถรักษาโรคหาย
ได้ประมาณ 90 % และ 88.6 %  โดยใช้ยานาน 10 – 12 วัน

(Levofloxacin 20 – 50 mg b.i.d. or rifabutin 150 mg q.d. 12 days,
Amoxicillin 1 gm b.i.d. , esomeprazole 40 mg b.i.d.)

เมื่อสิ้นสุดการรักษา...
แพทย์บางท่านอาจต้องการพิสูจน์ หรือยืนยันว่า เชื้อแบคทีเรียได้ถูกทำลาย
จนหมดสิ้นแล้ว  โดยทำการตรวจ “urea breath test” หรือ “ stool Antigen test”
 โดยเฉพาะในรายทีมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออกทางกระเพาะอาหาร
และจากลำไส้ส่วนบนสุด    หรือเกิดมีมีแผลทะลุ

สำหรับการตรวจด้วยกล้อง หรือตรวจเลือด ไม่จำเป็นต่อการยืนยันว่า
เชื้อแบคทีเรียถูกทำลายไปหมด เพราะกินเวลานานกว่าระดับของ antibody
ในเลือดจะลด

โดยสรุป วิธีที่ดีที่สุดสำหรับตรวจยืนยันว่า เราได้ทำลายเชื้อ H. Pyloriหมดสิ้นแล้ว
 คือการตรวจ urea breath test

สำหรับรายที่ไม่สามารถทำลายได้หมด เขาแนะนำให้ทำการรักษาซ้ำ
โดยให้ยาร่วมที่แตกต่างออกไป (different combination of medications)

<< BACK       NEXT >> p11 : Can H. pylori infections be prevented?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น