วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p3 : What does H. pylori cause in humans?

May 14,2014

คนเราสามารถได้รับเชื้อ H. Pylori จากคนอื่นโดยอาจเป็นจากอุจจาระ
เข้าสู่ปาก หรือจากทางปากสู่ปาก

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีเชื้อ H. Pylori ในระบบทางเดินอาหาร (GI) จะมี
คนบางคนที่มีอาการ  และคนส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบของกระเพาะ
อาหาร (gastritis)  โดยการตอบสนองของกายต่อเชื้อแบคทีเรียโดยตรง
และต่อสารพิษ cytotoxin เรียก Vac-A ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกสร้างโดย
เชื้อแบคทีเรีย H. pylori

นักวิจัยชี้แนะว่า...กรดในกระเพาะอาหารจะเป็นตัวกระตุ้นเชื้อแบคทีเรีย
ให้มีการสร้าง cytotoxin และเพิ่มการรุกล้ำของเชื้อเข้าสู่ผิวบุ
กระเพาะอาหาร, ทำให้เกิดการอักเสบ, และทำให้เกิดแผลในกระเพาะขึ้น

มีนักวิจัยบางนายชี้ให้เห็นว่า เชื้อ H.pylori และสาร cytotoxin ที่ถูก
สร้างขึ้น จะมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในเซลล์บุผิวกระเพาะอาหาร
 และการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
ของกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งอื่น ๆ

ความชุกของการเกิดการอักเสบจากเชื้อ H. Pylori อาจสัมพันธ์กับ
เชื้อชาติ:  60 % ในกคนเชื้อชาติสะเปน และปอตุเกส, 54 % ในกลุ่มคน
ที่เป็นชาว African American ส่วนพวก Anglo American พบได้ประ
มาณ 20 – 29 % และในประเทศที่เจริญแล้ว ปรากฏพบในเด็นได้
สูงขึ้น

<< BACK     NEXT >> p4 : What are the symptoms of H. pylori infections?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น