วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีความรู้สึกว่า...อาหารไม่ย่อย P5 : Diagnostic strategies & initial Management

May 17, 2014

ในการเข้าสู่โหมดการวินิจฉัย  และการรักษาอาหารไม่ย่อย (dyspepsia)
จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง  เช่น การปรากฏตัวของสัญญาณเตือน, 
อายุของคนไข้, และความชุก (prevalence) ของการอักเสบจากเชื้อ H. Pylori

ในรายที่เป็นโรค gastroesophageal reflux disease (GERD)  และอาการปวดท้อง
อาหารไม่ย่อยจาการกินยาแก้อักเสบแก้ปวด (NSAIDs) ควรได้รับการรักษา
ด้วยยากลุ่ม proton pump inhibitors เป็นเวลา 8 อาทิตย์ และให้หยุดกินยา NSAID

หลังจากรักษาด้วยยา PPI  ผานไปจนครบ 8 อาทิตย์  ปรากฏว่า อาการไม่หาย
ตามที่คาดเอาไว้   หรือคนไข้มีสัญญาณเตือน (alarm features) บางอย่าง...
ปัญหามีว่า  เราจะจัดการอย่างไรกับคนไข้เหล่านี้ ?

เพื่อให้การเยียวยารักษาคนไข้ดังกล่าว  เรามีกรรมวิธีที่สามารถนำมาปฏิบัติ  โดย
คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ: อายุ, สัญญาณเตือน, และความชุกของเชื้อ
H. pylori  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้:

o Patient with alarm features or age >55 years
o Patient without alarm features and age ≤55 years

<< BACK      NEXT > p 6: Patient with alarm feature s or age > 55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น