วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kiney Failure P. 2: Is low protein diet suitable for all patients with kidney failure?

May 29, 2014

มีนักวิจัยจำนวนไม่น้อย ได้พิสูจน์ว่า...
อาหารที่มีโปรตีนต่ำ จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง คือ มีคุณสมบัติ
ในการปกป้อง (protective effect) การทำงานของไต
นอกจากนั้น มันยังสามารถบรรเทาอาการต่างๆ และสามารถชะลอ
โรคไตไม่ให้เลวลงได้   Credit: www.kidneycare.org


คำถามมีว่า:
“อาหารที่มีโปรตีนต่ำ จะเหมาะกับคนไข้โรคไตทุกคนหรือ ?”

ได้กล่าวมากล้วว่า โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้คนไข้โรคไต ได้จำกัด
อาหารประเภทโปรตีนลง แต่สำหรับคนไขโรคไตวายระยะสุดท้าย (ESRD)
ซึ่งได้รับการฟอกเลือด จะไม่แนะนำให้จำกัดอาหารประเภทโปรตีน
ที่ถูกต้องแล้ว เขาควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นตามสภาพการณ์

ในรายที่ต้องรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ...
สิ่งที่ควรระมัดระวังคือ อย่าให้เกิดภาวะ “ทุพโภชนาการ” ซึ่งสามารถ
กระทำได้ด้วยการเสริมอาหารประเภท “คาร์โยฮัยเดรต” เพื่อชดเชยพลัง
งาน (calories) ที่ขาดหายจากการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนต่ำ

โดยสรุป อาหารที่มีโปรตีนต่ำ สามารถควบคุมภาวะโรคไต้เรื้อรังได้
แต่ท่านจำเป็นต้องมีมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะกับสภาพของ
โรค

<< BACK

http://www.kidneyfailureweb.com/kidney-failure-diet/1843.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น