วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p4 : What are the symptoms of H. pylori infections?

May 14,2014

คนส่วนใหญ่ที่เกิดการอักเสบของกระเพาะจากเชื้อ H. Pylori จะไม่มีอาการ 
หรือถ้ามีอาการ...มีน้อย   อาการที่เกิดจากกระเพาะอักเสบได้แก่ :
มีอาการเรอ (belching), bloating, คลื่นไส้ (nausea), อาเจียน
 (vomiting), และรู้สึกไม่สบายแน่นท้อง (abdominal discomfort)

ส่วนใหญ่ อาการที่กล่าวมาอาจหายไปได้เอง..
อย่างไรก็ตาม สำหรับรายที่มีอาการรุนแรง มันจะแสดงอาการทางกระเพาะ
อาหาร ลำไส้ส่วนบนสุดเป็นแผล  ได้แก่อาการต่อไปนี้:

         
o ปวดแน่นท้อง (Abdominal pain and/or discomfort) ซึ่งมักจะ
ปรากฏอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมหายไปใหน
o คลื่นไส และอาเจียน (Nausea and vomiting) บางคนมีเลือด
หรืออาเจียนเอาสิ่งที่มีสีคล้ายกาแฟ
o อุจจาระสีดำ ซึ่งเป็นผลมาจากเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร
o อ่อนเพลีย (Fatigue)
o เม็ดเลือดแดงลดต่ำ (Low red blood cell count)
o รับประทานอาหารอิ่มเร็ว (Full felling after small amount of food)
เบื่ออาหารลด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเช่นนั้น

อาการอย่างอื่นๆ เช่น ท้องร่วง, แสบบริเวณยอดอก (heartburn) หายใจ
มีกลิ่น (bad breath)

ในรายที่ถ่ายอุจจาระสีดำ และรู้สึกอ่อนเพลีย ควรได้รับการตรวจอย่าง
ละเอียด เพื่อหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดมีเลือดออก

<< BACK   NEXT >> p5: Is H. pylori contagious?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น