วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 6: Which nutrients do I focus On ? continued....

May 23, 2014

Protein

ภายใต้ภาวะของการเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3  (CKD Stage 3)
นักโภชนากาเกี่ยวกับโรคไต จะแนะนำให้ท่านรับทานอาหารประเภท
โปรตีน 0.8 gm / น้ำหนักตัว 1 Kg. ซึ่งจะเท่ากับปริมาณที่แนะนำให้
ผู้ใหญ่ 68 Kg. ซึงมีสุขภาพดีรับทาน 55 gm/ต่อวันCredit: www.kidneyhealth.blogspot.com


ในกรณีที่มีการสั่งให้รับทานอาหารโปรตีนต่ำ...
อย่างน้อย ครึ่งของปริมาณโปรตียนจะต้องมี essential amino acid
ซึ่งได้แก่อาหารต่อไปนี้:

o Egg whites
o Poulty
o Milk
o Cheese
o Fish
o Meat
o Yogurt
o Soy

นอกเหนือจากนี้ เราสามารถรับโปรตีนจากอาหารประเภทถั่วชนิดต่างๆ
(nuts, seeds, legumes, เมล็ดธัยพืช, และผัก....แต่อาหารพวกนี้อาจ
ขาดสาร essential amino acid บางตัวได้

สำหรับท่านที่เป็นมังสวิรัติ การรับประทานผักจะให้ธาติ “ฟอสฟอรัส”
และ “โปแตสเซียม” ในปริมาณสูง และมีปริมาณของโปรตีนต่ำ ไม่ได้
รับ essential amino acid เพียงพอ...หากต้องการได้รับปริมาณโปรตีน
ที่เพียงพอ ท่านต้องวางแผนร่วมกับนักโภชนาการ..และปฏิบัติตาม

โดยสรุป...เป้าหมายของโปรตีนสำหรับท่านที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้

<< BACK      NEXT  >>

รับโปรตีน 0.8 กรัม/ น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น