วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Non-ulcer dyspepia (Functional) P. 7: Livestyle changes & What is the outlook ? (Prognosis )

May 16,2014

Lifestyle changes:

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรค non-ulcer dyspepsia...

The National Institute for Health and Clinical Evidence
หรือที่เราชอบเรียกสั้นๆ ว่า หน่วยงาน NICE ได้แนะนำให้ปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตเอาไว้ดังนี้:

 จงแน่ใจว่า ท่านรับทานอาหารตามปกติตรงตามเวลา
 อย่าให้น้ำหนกเพิ่ม จงลดน้ำหนักหากท่านมีน้ำหนักเกิน
 ถ้าท่านสูบบุหรี่ ท่านต้องเลิก
 เลิกดื่มแอลกอฮอล

เป็นที่ทราบว่า อาการของ non-ulcer dyspepsia มีแนวโน้มที่มีลักษณะ
เป็นๆ หายๆ  และคนที่เป็น non-ulcer dyspepsia ไม่มีทางที่จะเป็นโรค
มะเร็ง หรือโรคที่มีความรุนแรงอย่างอื่นอีก
<< BACK

http://www.patient.co.uk/health/Dyspepsia-Non-ulcer-Functional

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น