วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Non-ulcer dyspepia (Functional) P. 6 : What treatment for non-ulcer dyspepsia ?

May 16,2014

มียาอยู่สองกลุ่มที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาคนไข้ที่ตกอยู่ในภาวะ
non-ulcer dyspepsia นั้นคือ proton pump inhibitors (PPIs) และ H2-receptor
antagonists   ซึ่งยาทั้งสองกลุ่มต่างทำงานแตกต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มต่าง
ลดปริมาณของกรดในกระเพาะอาหาร

 PPIs ประกอบด้วย: omeprazole, lansoprazole, pantoprazole,
Rabeprazole, และ esomeprazole.

 H2-receptor antagonists ประกอบด้วย cimetidine, famotidine,
nizatidine และ ranitidine

ถ้ายาที่ใช้รักษาสามารถช่วยคนไข้ และหากคนไข้มีอาการเกิดขึ้นอีก
เราอาจให้ยาซ้ำอีกได้ มีคนไข้จำนวนไม่น่อยที่ใช้ยายับยั้งการสร้างกรด
ในกระเพาะ (PPI) ได้ตามต้องการ   ซึ่งหมายความว่า เมื่อเกิดมีอาการขึ้น
 ให้ใช้ยาในระยะสั้นๆ ได้

มีคนไข้บางรายอาจจำเป็นต้องใช้ยายับยั้งการสร้างกรดในกระเพาะ
อาหาร (PPI) โดยใช้ยาเป็นประจำทุกวัน (ถ้าคนไข้มีอาการทุกวัน)
โดยทั่วไป เราแนะนำให้ใช้ยาลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหารเป็น
เวลานานหนึ่งเดือน

ในการใช้ยาดังกล่าว สามารถใช้ได้ผลในคนไข้บางราย...ไม่ทั้งหมด
ที่มันทำงานได้ผล เป็นเพราะเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารมันมีความไวต่อ
กรดในกระเพราะอาหาร   หรืออาจเป็นเพราะมีการอักเสบของเยื่อบุผิว
ของกระเพาะอาหารเพียงเล็กน้อย   ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยกล้อง

Clearing H. pylori infection:

ถ้าท่านมีการอักเสบจากเชื้อ H. Pylori การรักษาที่ท่านควรได้รับ
คือการกำจัดเชื้อ H. Pylori ให้หมดไป
อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวมาก่อนแล้วว่า การตรวจพบเชื้อ H. Pylori
อาจเป็นเพี่ยงการเกิดร่วมกันเท่านั้น โดยที่เชื้อ H. Pylori ไม่ใช้
ต้นตอของอาการปวดท้องแต่อย่างใด

มีรายงานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า...
มีคนไข้เพียงหนึ่งคนในจำนวน 15 รายเท่านั้นทีเกิดการอักเสบจาก
เชื้อ H. Pylori ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกำจัดเชื้อได้หมดสิ้น

กล่าวอยางสั้น ๆ ในการกำจัดเชื้อ H. Pylori กระทำได้ด้วยด้วย
การใช้ยาปฏิชีวนะสองตัว ร่วมกับการใช้ยายับยั้งการสร้างกรดในกระ
เพาะอาหารเป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์

<< BACK     NEXT >> p 7: Lifesyle changes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น