วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 3: Which nutrients do I focus On ? continued


May 23,2014

คนที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3...
มีเป้าหมายในด้านอาหารการกินที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้:
Calories
อาหารที่ได้รับในแต่ละวันจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอ
โดยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักตัว หรือเพิมปริมาณ
ปริมาณอาหารให้ได้ "คาลอรี" ให้มากพอที่จะให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มใน
กรณีที่น้ำหนักตัวน้อยเกิน

ในกรณ๊ที่ท่านมีนำ้หนักเกิน การปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินอาจลด
น้ำหนักตัวของท่านได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านเองว่า จะติดตามการ
ชังน้ำหนักตัวเป็นประจำ  และจัดการกับน้ำหนักที่เกินด้วยการปรับเรื่อง
อาการการกินให้เหมาะสม

Fats and cholesterol:
ถ้าท่านมีโรคของระบบหัวใจ และเส้นเลือด หรือระดับของไขมันคลอ
เลสเตอรอลในเลือดสูง ท่านจะต้องหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว (saturated fats)
และไขมันทรานซ์ (transfats) โดยเปลี่ยนเป็นไขมันพืชแทน
(poly- และ monounsaturated fats) และหลีกเลี่ยงจากอาหารที่มีปริมาณ
cholesterol สูง

Fluid
ท่านที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ไม่จำเป็นต้องจำกัดน้ำดื่มแต่อย่างใด
มียกเว้นกรณีเดียว คือ การมีน้ำคั่งภายในร่างกาย ซึ่งทราบได้โดย การมี
น้ำเกินอย่างฉับพลัน, หายใจลำบาก (shortness of breath), มีอาการ
บวมที่เท้า, มือ และหน้า, และมีความดันเลือดสูงขึ้น

อาการที่กล่าวมา อาจบ่งบอกให้ทราบว่า การทำงานของไตกำลังแย่ลง
และมีปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติ

<< BACK     NEXT>> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น