วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีความรู้สึกว่า...อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) p2 : Symptoms

May 17, 2014

เมื่อมีใครก็ตามบอกว่า  เขารู้สึกว่า "อาหารไม่ย่อย"...
เขาอาจมีอาการอย่างใดอย่าางหนึ่งดังต่อไปนี้ :  

    รู้สึกแน่นท้องหลังจากเริ่มรับทานอาหาร เป็นความรูสึกแน่น
      ท้องอย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ท่านเพิ่งรับประทานอาหาร

    รู้สึกไม่สบาย แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร  โดยมีความรู้สึก
      แน่นท้องเป็นเวลานานหลังรับประทานอาหาร

    รู้สึกไม่สบาย (แน่นท้อง) ในบริเวณท้องส่วนบน ระหว่างกระดูกลิ้นปี 
       และสะดือ

    รู้สึกแสบตรงบริเวณท้องส่วนบน  หรือปวดแสบปวดร้อนตรง
      บริเวณรอบ ๆ สะดือ

    รู้สึกอืดท้องตรงบริเวณท้องส่วนบน

    รู้สึกคลื่นไส้

นอกจากอาการที่กล่าวมา  อาจมีอาการ "เรอ" หรือ "อาเจียน" ได้  แต่เป็นน้อย
คนที่มีอาการอาหารไม่ย่อย อาจรู้สึกแสบบริเวณหน้าอก (heartburn) ได้<< BACK             NEXT > P 3 : อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) : P3 Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น