วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p8 : Why treat H. pylori?

May 14, 2014

กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบเรื้อรังจากเชื้อ H.pylori...
จะทำให้ความต้านทานที่มีตามธรรมชาติของเยื่อบุด้านในของ
กระเพาะอาหารถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร

ยาต่าง ๆ ซึ่งออกฤทธิ์โดยการทำหน้าที่ลดกรด (antacids) และ
ยาต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ลดการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร (H2-blocker
และ proton pump inhibitors หรือ PPIs... ถูกนำมาใช้ในการ
รักษาคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะได้ผลเป็นที่พอใจ

H2-blockers ได้แก่:
• ranitidine (Zantac),
• famotidine (Pepcid),
• cimetidine (Tagamet), and
• nizatidine (Axid).

PPIs include ได้แก่:
• omeprazole (Prilosec),
• lansoprazole (Prevacid),
• rabeprazole (Aciphex),
• pantoprazole (Protonix), and
• esomeprazole (Nexium).

ยากลุ่ม antacidd, H2-blockers และ PPI ไม่สามารถกำจัดเชื้อ H.pylori
จากกระเพาะอาหารได้  และแผลในกระเพาะอาหารจะกลับมาเหมือนเดิม
อย่างรวดเร็วเมื่อมีการหยุดยา ดังนั้นจึงปรากฏว่า มีการใช้ยาดังกล่าวทุก
วันนานเป็นปี เพื่อป้องกันไม่ให้แผลในกระเพาะกลับเป็นขึ้นอีก พร้อมๆ
กับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออก, แผลกระเพาะทะลุ
และกระเพาะอหารเกิดการอุดตัน

การกำจัดเชื้อ H.pylori ให้สิ้นซาก...
มันสามารถป้องกันไม่แผลในกระเพาะกลับเกิดขึ้นได้ และป้องกันไม่
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ทั้งๆ ที่ยาลดกรด (H2-blocker และ PPI)
ได้เลิกใช้ไปแล้วก็ตาม

การกำจั้ดเชื้อ H. Pylori ให้หมดไป ยังมีความสำคัญต่อการรักษาโรคที่
ไม่ค่อยได้พบ เช่น MALT lymphoma ของกระเพาะอาหาร
(การรักษา H.pylori จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่ยังเป็น
ที่ถกเถียงกัน)<< BACK     NEXT >> p9 : What is the treatment for H. pylori?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น