วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p11 : Can H. Pylori infection be prevented?

May 15, 2014

เคยกล่าวมาแล้วว่า...
พวกเรา หรือที่ถูก...ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสตรวจพบเชื้อ H.pylori
ในกระเพาะอาหารได้ถึง 50 % และดูเหมือนว่า เรายังไม่มีวัคซีนป้องกัน
ไม่ให้เกิดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เสียด้วย และเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยง
ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรคดังกล่าวได้


ภายใต้สิ่งไม่ดี  ใช่ว่าเราจะโชคร้ายเสมอไป  นั้นคือ...
แม้ว่าจะมีเชื้อดังกล่าวภายนกระเพาะอาหารของเรา   แต่โอกาสที่จะทำให้
เกิดการอักเสบ และทำให้มีอาการ (symptomatic infection) มี่ได้ต่ำ

ปัจจุบัน มีคำชี้แนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมีแผลในกระเพาะอาหาร แต่
ผลดีที่เกิดจากคำแนะนำยังไม่ทราบ

คำแนะนำสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร (ulcers):

 ลด หรือเลิกดดื่มแอลกอฮอล
 หยุดสูบบุหรี่
 ใช้ยา acetminophen แทน aspirin สำหรับแก้ปวด
 ใช้ยา acetaminphen แทนกลุ่มยา NSAIDs
 หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ
 ให้ตราจเช็คอาการทางกระเพาะอาหาร และให้การรักษา
ทันทีเมื่อได้รับ หรือหลังได้รับรังสีรักษา
 กำจัด หรือ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเครียด
 ให้ล้างมือทำความสะอาดทุกครั้ง...
 ถ้ามีการอักเสบจากเชื้อ H. Pylori การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
 อาจหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

ในปัจจุบัน เรายังไม่มีวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อ H. Pylori
โดยเป็นเรื่องของนักวิจัยกำลังดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “วัคซีน”
ที่สามารถป้องกันไม่ให้คนเราติดเชื้อดังกล่าวได้

<<BACK     NEXT>> p12: What is the prognosis for H. Pylori infections?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น