วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Non-ulcer dyspepia (Functional) P. 1

May 16,2014

ปวดท้องโดยไม่มีรอยแผลในกระเพาะอาหาร (non-ulcer) สามารถทำให้
อาการปวดท้อง และอาการอื่น ๆ ในบริเวณท้องส่วนบน  โดยเราไม่ทราบสาเหตุว่า 
อะไรทำให้มีอาการเช่นนั้น   และในการใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารสามารถ
บรรเทาอาการปวดท้องได้ในบางราย

การอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori สามารถทำให้เกิดอาการปวดท้องได้บางราย
เท่านั้น....ดังนั้น การกำจัดเชื้อ H. Pylori ให้หมดไป จะช่วยได้ในคนไข้บางรายเท่านั้น
ซึ่งแสดงว่า เชื้อ H. Pylori ไม่ใช้สาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดท้อง


เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง non-ulcer dyspepsia ดีขึ้น
ให้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้น:

Understanding digestion

เมื่อเรากินอาหารเข้าไป...
อาหารจะผ่านท่ออาหาร (oesophagus) เข่าสู่กระเพาะอาหาร จากนั้น
ตัวกระเพาะอาหารเองจะทำหน้าที่ปล่อยกรด (acid) ออกมา  เพื่อทำหน้าที่
ในการช่วยอาหาร   จากกระเพาะอาหาร อาหารจะเคลื่อนตัวอย่าง
ช้าๆ  เข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนบน (duodenum)

ในบริเวณลำไส้ส่วนบน (duodenum) และลำไส้เล็กทั้งหมด   อาหาร
จะถูกคลุกเคล้าด้วยเอ็นไซม์ (chemicals) ที่ได้จากตับอ่อน และจากเซลล์บุ
ผิวของลำไส้เล็ก   ซึ่งมันจะทำหน้าที่ย่อยสลายอาหาร   จากนั้น อาหารที่ย่อย
เป็นที่เรียบร้อยจากลำไส้เล็ก จะถูกดดูดซึมเข้า สู่ร่างกายต่อไป

นั้นคือกระบวนการย่อยอาหารอย่างสั้นๆ

>> NEXT : p2: What is dyspepsia ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น