วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 7 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Treatment : Acid reflux

April 29, 2014

อาการไออันมีสาเหตุมาจากภาวะ acid reflux อาจตอบนสนองต่อ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดังนี้:

o หลีกเลี่ยงจากการใช้สารที่เพิ่มอาการกรดไหลย้อน เช่น
อาหารที่มีไขมันสูง,ชอคโกแลท, โคล่า, ไวน์แดง, อาหารที่เป็นกรด,
และแอลกอฮอล

o หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร 2 – 3 ชั่วโมงก่อนนอน
เวลานอนให้ยกศีรษะให้สูงเหนือที่นอน 8 นิ้ว

o ลดน้ำหนักตัว ถ้าน้ำหนักตัวเกิน และ เลิกสูบบุหรี่

นอกเหนือไปจากนั้น ท่านอาจได้รับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
เช่น proton pump inhibitor เช่น omeprazole, esomeprazole
และ lansoprazole ซึ่งอาจใช้เวลามากว่า 8 อาทิตย์
หากอาการไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องทำการตรวจอย่างอื่นต่อไป


<< BACK                                              NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น