วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 7: Which nutgrients do I focus On ? - Sodium

May 23, 2014

ท่านคงเคยได้ยินมาแล้ว่ว่า...
การจำกัดเกลือ และอาหารที่มีรสเค็มลง สามารถลดความดันเลือด
สูง และช่วยทำให้ยารักษาความดันทำงานได้ผลดีขึ้น ไม่เพียงเท่า
นั้น การลดอาหารที่มีความเค็ม หรือลดเกลือลง สามารถรักษาภาวะ
น้ำคั่งในร่างกายได้

ในคนที่เป็นโรคไตเรื้อรงระยะ 3...
เขาแนะนำให้จำกัดเกลอ โดยให้รับทานระหว่าง 1000 – 2000 mg
ต่อวัน (ในคนปกติทั่วไปจะรับทานวันละ 3700 มิลลิกรัม

โดยสรุป...
เมื่อท่านเป็นโรคไตระยะที่ 3...
ท่านจำเป็นต้องรู้ว่า ท่านควรรับประทานอาหารอย่างไร รู้เป้าหมาย
ของท่านด้านโภชการ) เป็นอย่างดี  และที่สำคัญ  ท่านต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำของแพทย์ และนักโภชนาการด้านโรคไต
เพราะหากท่านกระทำได้   มันสารถชะลอไม่ให้โรคของท่านเลวลงได้ ฃ
และสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของท่านดีได้

<<BACK

Source:

  • www.Davita.com/kidney disease


o DeVita

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น