วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Headache : สัญาญอันตราย (2) –Pattern of Headache (ต่อ)

May 9, 2014

อาการปวดศีรษะที่ท่านเคยประสบมา...
“มันอาจมีอาการปวดเหมือนเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
เคยปรากฏ ?”

หากอาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นกับท่าน มันเพิ่มความรุนแรงอย่างรวดเร็ว,
หรือเกิดขึ้นอย่างแบบฉับพลัน   และรุนแรง,  หรือมีอาการอย่างอื่นเกิดร่วม
มันอาจเป็นอาการบ่งบอกให้ทราบถึง “อันตรายที่รุนแรง” กำลังเกิดขึ้น
กับท่าน

เพื่อให้ท่านจำได้ง่ายขึ้น รายการต่อไปนี้ เป็นเครื่องชี้บอกว่า มันอันตราย
บางอย่างกำลังเกิด...

o อาการปวดศีรษะกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
o อาการปวดศรีษะที่เกิดขึ้น เป็นอาการปวดศีรษะเพียงครั้งเดียว
   และยังคงอยู่กับท่าน ไม่ยอมหาย...
o อาการปวดศรีษะที่เกิดขึ้น เป็นการเกิดอย่างฉับพลันทันที
   โดยไม่มีการเตือนรล่วงหน้า
o ท่านรู้สึกเหมือนมีเสียงฟ้าผ่าเกิดภายในศีรษะ ตามติดด้วย
   อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง

หากทท่านมีอาการดังกล่าว ท่านต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์แล้วละ

อาการปวดศีรษะซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน พร้อมกับมีปัญหาอย่างอื่นตาม
มา  มันอาจเป็นผลมาจากเส้นเลือดแดงโป่งพองภายในสมองเกิดแตก
และมีเลือดออกได้... กรณีเช่นนี้ ผู้ใกล้ชิดต้องเรียกรถฉุกเฉินจากโรง
พยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที

<< BACK                                  NEXT >>Headache- Associated symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น