วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness:

May 3, 2014

เมื่อใครก็ตามพุดว่า “รู้สึกวิงเวียน”  ส่วนใหญเขาหมายถึงความรู้สึก
อย่างใดอย่างหนึ่งในในสองชนิดที่มีความแตกต่างกัน 
 ซึ่งเราจะต้องแยกให้ได้ว่า  ความรู้สึกวิงเวียนที่ว่านั้น  ใีนหมายถึงชนิดใด
ระหว่าง  lightheadedness  และ vertigo  เพราะการรักษาในแต่ละกรณีมี
ความแตกต่างกัน:

 Lightheadedness
 Vertigo

Lightheadhedness เป็นความรูสึกเหมือนจะเป็นลม หรือ หมดความ
รู้สึก ถึงแม้ว่าบางทีท่านอาจรู้สึกวิงเวียน หรือสูยเสียความสมดุลก็ตาม
ที แต่ท่านจะมีความรู้สึกว่า สภาพแวดล้อมต้วท่านจะไม่เคลื่อนไหว
แต่อย่างใดCredit: www.ehow.com

โดยทั่วไป เมื่อท่านเกิดภาวะ Lightheadedness มักจะหายไปได้เอง
หรือเมื่อท่านเอนตัวลงนอนอาการวิงเวียแบบนี้ก้จะดีขึ้น

ในกรณีที่ความรู้สึกดังกล่าวไม่ยอมไปใหน แต่เลวลงถึงขั้นรู้สึกจะเป็น
ลม หรือเป็นลม (synope) โดยท่านอาจมีความรู้สึกคลื่นไส้
หรืออาเจียนได้

Vertigo เป็นอาการวิงเวียน ซึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของท่านมี
การเคลื่อนไหว...ทั้งๆ ที่มันไม่เคยเคลื่อนไหวเลย มันเป็นความรู้สึก
เฉยๆ ซึ่งท่านอาจมีความรู้สึกว่า ตัวท่านเสียดุล, รู้สึกว่าตัวเองหมุน,
ตัวเอียง, หรือเหมือนจะหกล้ม..

ในกรณีที่ท่านวิงเวียนแบบอะไรต่อมิอะไรหมุนนั้น หากมีความารุนแรง
ท่านอาจมีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนได้เช่นกัน
ท่านอาจยืน หรือเดินด้วยความลำบาก เพราะสูญเสียความสมดุลไป
และท่านอาจหกล้ม กระดูกแขนขาหักได้


>> NEXT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น