วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. ุ6 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Treatment : Cough variant asthma

April 29, 2014

ถ้าอาการไอจากการเป็นโรคหืด (Asthma)...
การรักษากระทำได้ด้วยการรักษาโรคหืดตามปกติ
ได้แก่การพ่นยา glucocorticoid เช่น fluticasone (Flovent),
Budesonide (Pulmicort) หรือ beclomethasone (QVAR)

นอกจากนั้น ท่านอาจได้รับยาพ่นขยายหลอดลม inhlaed
bronchodilator (เช่น Ventolin) ซึ่งจะใช้เมื่อมีอาการหายใจ
หอบ (shortness of breath) หายใจเสียงวีด

ยา glucocorticoid สามารถลดการอักเสบของทางเดินอากาศ
ส่วน bronchodilator จะทำหน้าที่ขยายทางเดินลมหายใจ


<< BACK                                         NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น