วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Headache : สัญญาณอันตราย (5) – Neurological signs &symptoms

May 9, 2014

หากท่านมีอาการปวดศีรษะ... ท่านเกิดมีอาการทางระบบประสาทต่อไป
นี้มันเป็นสัญญาณอันตรายได้   นั้นคือ:

o กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Weakness)
o มีอาการชา (Numbness)
o ตามืดบอด (Blindness)
o มีความยากลำบากในการพูดการจา หรือ
เกิดชักขึ้นมา

เมื่อท่านมีอาการปวดศีรษะ แล้วปรากฏว่า  มีอาการตามทีกล่าวมา
มันบ่งบอกให้เราได้ทราบว่า ท่านอาจเกิดภาวะสมองขาดลือด (stroke)
หรือท่านอาจมีเนื้องอก หรือมีหนองเกิดในสมอง

<< BACK

www.helpingyoucare.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น