วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Food and Kidney Failure : P2: How to control the intake of phosphorus?

May 29,2014

คนเราสามารถรับ “ฟอสฟอรัส” ได้จากอาหารที่เรารับทาน
ในแต่ละวัน โดยเราจะพบได้ในอาหารประเภท ถั่ว (nuts), พืชจำพวก
ถัว (beans), น้ำนม (milk) และอาหารประเภทโปรตีนสูง และอื่น ๆ
นอกจากนั้น เรายังสามารถพบฟอสฟอรัสได้ในอาหารต่อไปนี้:

o Dairy product: milk, cheese, yogurt, ice cream
o Fish
o Beef
o Seafood
o Animal offal (เครื่องในสัตว์ )
o Nuts and Beans: soy bean, sunflower seed, walnut,
Pumpikn seed, peanut
o Beavages: beer, chocolate drinks, soy milk, cocoa
o Others: egg york, coconut ...
            Credit: www.nyas.org


Tips to avoid high phosphorus diet:        Credit: www.medicastore.com

 จำกัดปริมาณ หรือหลีกเลี่ยงอาหารต่างๆ ที่มีฟอสฟอรัสใน
ปริมารณสูง

 เมื่อท่านกินยาประเภท phosphorus binders ให้เรียนรู้เรื่อง
ผลข้างเคียงอันอาจเกิดจากยาตัวดังกล่าวด้วย
       
 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือนักโภชนาการอย่าง
เคร่งคัด และเลือกกินอาหารที่เหมาะสม...เพราะอาหารที่
ท่านกินนั้น อาจมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงได้

<< BACK
http://www.kidneyfailureweb.com/kidney-failure-diet/1733.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น