วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก : Intermittent Androgen Suppression

May 11, 2014

มีบางครั้ง เราท่านทุกคนอาจมีโอกาสเผชิญกับภาวะการณ์ที่ไม่
ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจมาก่อน เป็นต้นว่า ในขณะที่เรากำลังได้
รับการรักษาโรคด้วยการกินยา อยู่ๆ แพทย์ก็บอกให้เราหยุดกิน
ยาเป็นระยะ เหมือนกับการหยุดทำงานในวันหยุด ซึ่งเราเรียกว่า
“drug holidays”

การให้หยุดยาเป็นระยะดังกล่าว สามารถสะกัดกั้นไม่ให้เกิดผลข้าง
เคียงจากการใช้ยานั้นเอง และในคนไข้ที่เป็นโรคบางอย่าง
การหยุดการใช้ยาเป็นระย   อาจช่วยส่งเสริมการตอบสนองของคน
ไข้ต่อการใช้ยา  เพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพของยาไม่ให้ลดนั้นเอง

การหยุดใช้ (กิน) ยาเป็นระยะๆ ถือเป็นกลยุทธอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ถูกนำมาใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ผู้ซึ่งกำลังได้รับการรักษาด้วยกรรมวิธี “ฮอร์โมนบำบัด”  เขาเรียกว่า
“ intemittent androgen deprivation”  โดยมีเป้าหมายให้ “คุณภาพชิวิต”
ดีชึ้น และทำให้ชิวิตยืนยาวขึ้น

ความจริงมีว่า....
การเจริญเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากจ ะถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนชื่อ
“androgen” (ฮอร์โมนเพศชาย)  ซึ่งมีสองตัวด้วยกัน นั้นคือ:
Testosterone และ dihydrotestosterone (DHT)

เนื่องจากการเจริญเติบโตของมะเร็งของต่อมลูกหมากำเป็นต้องอาศัย
ฮอรโมนทั้งสองตัวนี้...  ดังนั้น การลดระดับฮอร์ดังกล่าว  หรือสะกัด
กั้นฤทธิ์ของฮอร์โมนทั้งสอง   จึงถือเป็นหลักการณ์รักษาขั้นพื้นฐานของ
ทะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ช่าย  ซึ่งกระจายตัวออกไปด้านนอกต่อม
เป็นที่เรียบร้อย (กระดูก และอวัยวะอื่นNEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น