วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kidney Failure , P 2 : How much sodium should I eat with stage 4 kidney failure?

May 29, 2014

ได้กล่าวมาก่อนแล้วว่า...
ในคนไข้โรคไตเรื้อรัง หรือโรคไตวายระยะ 4 แม้ว่าจะไม่มีอาการต่างๆ
ก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่า ภายในกายจะมีน้ำถูกกักเก็บ (water retention)
มากกว่าคนธรรมดาอยู่แล้ว


     Credit: www.bcmj.org

ดังนั้น การควบคุมการกินอาหารที่มีความเค็ม (sodium) จึงเป็นเรื่อง
สำคัญ เพราะมันสามารถลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้

ผลจากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การจำกัดความเค็ม (sodium intake)
สามารถลดความดันโลหิต,  ลดการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria)
และชะลอการการเสื่อมทรุดของโรคไตลงได้

วิธีควบคุมปริมาณ “โซเดี่ยม” ได้ดีที่สุด คือการควบคุมความเค็มใน
อาหารที่เรารับประทานนั้นเอง                  Credit: www.foodnavigator-asia.com

ส่วนประกอบหลักของความเค็ม คือ Sodium...
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต แนะนำให้คนไข้โรคไตเรื้อรังรับประทาน
Sodium หรือความเค็มไม่ให้เกิน 5 – 6 กรัม ต่อวัน  และหากท่านมีโรค
ความดันโลหิตสูง, หรือมีน้ำ-โซเดียมถุกกักเก็บในร่างกาย
ท่าน ควรกินโซเดียมไม่เกิน 2 กรัม ต่อวัน

เพื่อให้การควบคุมความเค็มได้ดีขึ้น...
ท่านควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทปรุงสำเร็จ, ซุพกระป๋อง, Fast foods,
อาหารจากเหลา และที่สำคัญ ท่านต้องรับประทานอาหารที่ให้สุข
ภาพ (healthy diet) เพื่อต่อสู้เอาชนะโรคของท่าน

<<BACK

http://www.kidneyfailureweb.com/kidney-failure-diet/1791.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น