วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p5: Is H. pylori contagious?

May 14,2014

ใช้แล้ว ! 
เชื้อ H. Pylori ติดต่อกันได้...
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งจะมีพื้นที่ถูกเรียกว่า “พื้นที่สีเทา” ซึ่งเป็น
พื้นที่ระหว่าง “การติดต่อแพร่เชื้อ (contagious)” กับ “ภาวะไม่มีการ
แพร่เชื้อ (colonization)” ...

ภาวะติดต่อ (contagious) บ่งบอกถึงภาวที่เชื้อแบคทีเรียที่สามารถ
เคลื่อนย้ายตัวของมันจากคนหนึ่ง สู่คนอื่น ส่วน
colonization นั้น  หมายถึงเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อให้เกิดโรค  เป็นแต่เพียง
อาศัยอยู่ที่เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารโดยไม่ก่อให้เกิดโรคเลย...หรือ
แม้กระทั้งเมื่อมันย้ายตัวเองไปยังคนอื่นแล้วก็ตาม ...
 ก็ไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้

สำหรับในกรณีที่เป็นพื้นที่สีเทา (grey area)...
พบว่า เชื้อ...สามารถทำให้เกิดโรคได้ในบางคน   แต่ในอีกหลายคน
กลับไม่ก่อให้เกิดการอักเสบใดๆ ขึ้น

นักจุลวิทยาชีวบางราย กล่าวว่า มีเชื้อโรคบางชนิดมันสามารถปรับเอง
ต่อคนที่มันอาศัยอยู่ โดยเปลี่ยนจากการทำให้เกิดการอักเสบ ให้เข้าสู่ภาวะ
ที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบในคนได้...
นี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คนอื่น ๆ คิดว่า เชื้อแบคทีเรียจะแปรสภาพเป็นเชื้อที
สามารทถทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้เมื่อ “gene” ของมัน และสภาพแวด
ล้อมกระตุ้นให้เชื้อ H.pylori สร้าง และปล่อยพิษ cytotoxin ออกมา
และทำให้กระเพาะลำไส้เกิดการอักเสบ...


<< Back              Next >> P.6 : How is H. pylori infection diagnosed?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น