วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 8 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Treatment : Eosinophilic bronchitis

April 29, 2014

การรักษาโรค Eosinophilic bronchitis กระทำได้ด้วยการ
ใช้ยาพ่นที่เป็น inhaled glucocorticoids

ยาตัวนี้ (inhaled glucocorticoids) ถูกนำใชไปรักษาคนไข้
ที่เป็นโรคหืด (asthma) และใช้ลดการอักเสบที่เกิดในทาง
เดินลมหายใจ ยาที่ใช้ได้แก่ budesonide (Pulmicort) และ
Fluticasone (Flovent)

<< BACK                          NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น