วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness : Protect yourself

May 4, 2014

เมื่อท่านเกิดมีอาการวิงเวียน...
สิ่งที่ท่านจะต้องกระทำ คือ ป้องกันไม่ให้ตัวท่านเองได้รับบาดเจ็บเกิด
ขึ้นกับตัวของท่าน ซึ่งท่านสามารถกระทำได้ดังนี้:

o ให้หย่อนตัวลงนอนราบสักหนึ่ง ถึงสองนาที จะทำให้มีเลือดไหลสู่สมอง
   ได้มากขึ้น  หลังจากนั้น ให้ท่านลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ  และอยู่ในท่านั่ง
    ประมาณ 1 – 2 นาที ก่อนที่ท่นจะลุกขึ้นนั่ง

o พักผ่อน ในกรณีที่ท่านเป็นหวัด หรือเป็นไข้หวัดใหญ่  ท่านมีโอกาสที่เกิด
   มีอาการวิงเวียน (lightheadedness) ได้
   วิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าว คือการพักผ่อน

o ในขณะที่ท่านมีอาการวิงเวียน ห้ามขับรถยนต์ หรือจัดการกับ
   เครื่องจักกล, และไม่ควรขึ้นบันใด

o ห้ามใช้สารที่สามารถกระทบกับการไหลเวียนของเลือด เช่น กาแฟ,
   บุหรี, แอลกอฮอล, และสารเสพติด

o ควรดื่มน้ำให้มาก เพราะการปล่อยให้ขาดน้ำ สามารถทำให้ หรือทำให้อาการ
   วิงเวียนของท่านเลวลง
    ร่างกายขาดน้ำได้จากสาเหตุต่างๆ   เช่น จากอาเจียน, ท้องร่วง, หรือเป็นไข้

นอกเหนือจากน้ำแล้ว ท่านยังสามารถดื่มน้ำผลไม้ที่ผสมน้ำด้วย
ความเข็มข้นครึ่งต่อครึ่งได้

ที่ท่านต้องระมัดระวังไม่ให้ดื่มน้ำมากไป ได้แก่การเป็นโรคทาง
กาย เป็นต้นว่า เป็นโรคไต, โรคหัวใจ...อย่าดื่มน้ำเกินกว่าที่แพทย์
ได้กำหนดให้ท่านเป็นอันขาด

<< BACK                NEXT >>                                                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น