วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย : 7 sign of Heat Attack in Women part 3

March 17, 2014

หากเราไม่ระวัง...
โดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย หรือกล้ามเนื้อตายในสตรี 
เพราะอาการของโรคดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นในผู้ชายทุกคน
สามารถบอกได้ทันทีว่า อาการที่ปรากฏนั้น เป็นอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ถูกทำลาย เป็นต้นว่า มีอาการปวดแน่นในหน้าอก...เสมือนหนึ่งมีช้างนั่งทับบนยอดอก...

แต่ในlตรีที่เป็นโรคกล้kมเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack)
จะไม่มีอาการเช่นนั้น จนเป็นเหตุให้ทั้งคนไข้   และแพทย์มองข้ามไป...

เพื่อเป็นการป้องกันจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายในตรี...
เราควรเขาใจในอาการของโรคดังกล่าว   ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้
 โดยมีอาการ 7 อย่างต่อไปนี้:

o Unexplained fatigue.
ประมาณ 70 % ของสตรีจะทรมานจากอารเมื่อยล้าอย่าง
รุนแรงก่อนที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย
ซึ่งเขาจะมีความรู้สึกหมดแรงหลังการทำงานเบา ๆ เช่น
ลุกจากเก้าอี้ หรือเดินเข้าครัวแทบไม่ไหว หรือมีอาการ
คล้ายกับเป็นไข้หวัด (Flu-like)

o Struggling while sleep
ถ้าท่านนอนไม่หลับ...ทำอย่างไรก็ไม่หลับ มันอาจบ่งบอกว่า  ท่านเป็นโรค
heart attack   โดยมีรายงานชิ้นหนึ่งกล่าวว่า สตรีจำนวนครึ่งหนึ่งที่เป็นโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมาก่อน

o Pain
ถ้าท่านมีอาการปวดทีบริเวณกระดูกกราม, หลัง, ไหล่, คอ,หรือบริเวณหู.....
อาการเหล่านี้เป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack)

ในผู้หญิงมักจะมีอาการชาที่บริเวณหน้าอก และไหล่เหมือนกับผู้ชาย
แต่อาจมี่ความรู้สึกแน่น (tightness) ที่บริเวณกระดูกกiาม และร้าวไปยังบริเวณ
คอ   อาจร้าวลงไปยังไหล่ และรางกายด้านซ้าย

นอกจากนั้น ผู้หญิงที่เป็นโรคดัวกล่าวอาจมีความรู้สึกเหมือนมีแรงกด
ที่บริเวณกระดูกหน้าอก และกลางหลังได้

o Shortness of Breath.
ไม่สามารถหายใจได้เต็มปอด (deep breath) ไม่สามารถหายใจช้าได้
(เป็นการหายใจสั้น และหายใจถี่) ซึ่งถือว่า  เป็นอาการที่ไม่ดี โดยเราจะพบว่า 
ผู้หญิงที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (heart attack) ประมาณ 50 %
จะมีการหายสั้นถี่ และหายใจถี่เช่นนี้   ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ
ของการเป็นโรค

o Indigestion & nausea
อาการวิงเวียน   และอาการคลื่นไส้ มักจะปรากฏให้เห็นก่อนที่ผู้หญิงจะเกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย   นอกจากนั้น เธออาจมีอาการแน่นท้องเหมือน
อาหารไม่ย่อย  หรือเกิดอาเจียนก่อนที่จะเกิดภาวะดังกล่าว
โดยพบได้ถึงสองเท่า

o Anxiety & stress
ผู้หญิงก่อนที่จะเกิดมีอาการ heart attack มักจะมีอาการวิตก
กังวล & เครียดได้ถึง 30 %

o Sudden sweat
มีเหงือออกโดยไม่ทราบต้นเหตุ  เป็นอาการไม่ดีของการเกิดภาวะหัวใจถูกทำลาย
(heart attack) โดยเราจะพบว่า มีผู้หญิงที่เป็น heart attack มากกว่า 40 % อยู่ๆ
เธอก็มีอาการวิงเวียน และเหงือซึม (cold sweat) ก่อนที่จะเกิดภาวะสมองถูกทำลาย
 (stroke)

หากท่านมีอาการตามที่กล่าวมา...
ท่านอย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาด ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ
เช็คหัวใจ...


<< BACK

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น