วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P 7: Hypothyroidism

March 20, 2014

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย...
จะเกิดขึ้นเมื่อต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ในปริมาณมากพอ 
เมื่อร่างากายของมนุษย์เรามีฮอร์โมนในปริมาณน้อย   ย่อม
ก่อให้เกิดอาการเหนื่อยล้า และสุขภาพแย่ลงไป

เมื่อระดับไทรอยด์ฮอรโมนลดต่ำ...
จะทำให้อวัยวะทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง  ทำงานได้น้อยลงกว่าปกติ
เช่น  กระทบกับสมอง...ทำให้สูญเสียสมาธิ, กระทบลำไส้...ทำให้เกิดท้องผูก,
กระทบกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
 เป็นเหตุทำห้เกิดมีน้ำหนักเกิน,

แม้ว่าจมีสาเหตุหลายอย่าง  ทำให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทานต่ำก็ตาม...
แต่ผลที่เกิดขึ้นกับรางกายจะเป็นเหมือนกัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดต่อมไทรอยด์ทำงานได้น้อย (hypothyroidism)
ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด คือ Hashimoto’s  thyroiditis...เป็นโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน
ทำงานเพี้ยนไป   โดยที่ระบบดังกล่าวหันมาทำลายเซลล์ของต่อมไทรอยด์

ส่วนต่อมใต้สมอง (Pituitry gland) ไม่สร้างฮอร์โมนเพื่อทำหน้าที่
กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงาน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง เราเรียกว่า Secondary
hypothyroidism  เป็นโรคที่พบได้น้อย

ส่วนสาเหตุอย่างอื่น ๆ ได้แก่ความบกพร่องแต่กำเนิด,  หลังการผ่าตัดต่อม
ไทรอยด์,  ถูกรังสีแกมม่า (irradiation) และการอักเสบต่าง ๆ

จากการรักษาที่เหมาะสม...
คนที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย สามารถควบคุมโรคให้กลับฟื้นคืน
สู่สภาพเดิม และสามารถกำจัดอาการได้อย่างหมดสิ้น


<< BACK P. 6: Hyperthyroidism

NEXT >> P. 8 : Hypothyroidism: Signs and syptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น