วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 7: Is heart attack the same as cardiac arrest?


March 13, 2014

Cardiac Arrest หมายถึงหัวใจหยุดเต้น หากรักษาไม่ทัน...ตาย!
Heart Attack สามารถทำให้เกิด cardiac arrest หรือหัวใจหยุดเต้นได้


rdiac arrest เกิดจากระบบคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจทำงานผิดปกติ
บางครั้งเราเรียกว่า “sudden cardiac death or SCD” ซึ่งเป็น
ผลมาจากหัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ...หยุดทำงานทันที

สาเหตุที่ทำให้เกิด cardiac arrest เกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติ,
ผิดจังหวะ (arrhythmias) และสาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจหยุดเต้น
ซึ่งพบได้บ่อยสุด คือ ventricular fibrillation- เป็นต้นเหตุทำให้หัวใจ
ห้องล่างเต้นผิดเพี้ยน ไม่สามารถปั้มเลือดได้เป็นปกติ

ภายหลังหัวใจหยุดเต้น...หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ (CPR)
คนไข้จะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาที

ในกรณีเช่นนี้ แพทย์สามารถช่วยเหลือได้โดย cardio-pulmonry
Recussitation (CPR) และทำการช๊อคหัวใจด้วยวิธี defibrillator
สามารถทำให้การเต้นของหัวใจฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้ภายในไม่กี่นาที


<< BACK Question 6: What are the different medical term for heart attack beside blockage?

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น