วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack): Question 2: Why didn’t I have any warning ?

March 13,2014

เมื่อวันวาน...ชายวัยกลางคนมาพบด้วยด้วยประเด็นที่น่าสนใจ...
“คุณหมอบอกผมว่า เส้นเลือดแดงของหัวใจเส้นหนึ่งเกิดการ
ตีบตัน  ทำไม่มผมอาการแต่อย่างใด ?”

เมื่อเส้นเลือดแดงเกิดการตีบตันจากการเกาะตัวของคราบไขมัน
เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ก่อให้เกิดอาการแต่อย่างใด คำถามมีว่า
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?

เหตุที่ทำให้ไม่มีอาการเตือน อาจเป็นผลมาจากหลอดเลือดแดงของ
หัวใจเกิดการตีบตันจริง   แต่เส้นเลือดแดงที่อยู่ใกล้เคียงสามารถชดเชยเส้น
เลือดที่ตีบตันได้ จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

เส้นเลือดที่เกิดขึ้น และชดเชยเส้นที่ตีบแคบ เรียก collateral circulation
ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดได้
นกจากนั้น เรายังพบอีกว่า หลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจาก
การขาดเลือด จะเกิด collateral circulation ขึ้น
เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวสู่สภาพเดิม


<< BACK Question 1: What is heart attack ?

 NEXT >> Question 3: Is my heart permanent damage ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น