วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P.5: Hyperthyroidism diagnosis

March 20, 2014

ในการวินิจฉัยภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินนั้นไม่ยาก...
โดยแพทย์สามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้:

แพทย์ของท่านจะทำการตรวจรางกาย เพื่อหาดูอาการแสดงของโรค
ต่อมไทรอยด์เกิน นอกจากนั้น แพทย์อาจทำการตรวจอย่างอื่น
เป็นต้นว่า:

 ตรวจเลือด (Blood Tests):
เป็นการตรวจวัดดูระดับของไทรอยด์ฮอร์โมน, T4 และ T3
ซึ่งในรายที่เป็น hyperthyroidism จะต้องมีระดับสูง
นอกจากนั้น แพทย์จะสั่งให้มีการตรวจหาการทำงานของต่อม
ไทรอยด์ด้วยการวัดของระดับ thyroid stimulating hormone (TSH)
ซึ่งจะต้องมีระดับต่ำ ในขณะที่ T4 และ T3 มีระดับสูง

 Iodine Uptake Scan:
เป็นการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ โดยการพิจารณาดูว่า
ต่อมไทรอยด์จะรับเอา “iodine” ได้มากน้อยแค่ใด

วิธิการกระทำ...
ให้คนไข้กินสารกัมมันตภาพรังษีไอโอดินในปริมาณน้อย 
จากนั้นจะมีปริมาณของไอโอกินในต่อมไทรอยด์ หรือถูกขับถ่าย
ออกทางปัสสาวะในไม่กี่ชั่วโมง
และปริมาณของไอดินในต่อมไทรอยด์ สามารถวัดได้

 Thyroid Scan:
เป็นการตรวจในขณะที่ทำการวัดความเข็มข้นของปริมาณไอโอดิน
ในต่อมไทรอยด์  โดยการตรวจ Thyroid scan เป็นการวัดภาพของ
gamma rays ที่ส่งออกมาจาก radioactive iodine ในต่อมไทรอยด์

<< BACK P. 4 : Sign & Symptoms of Hyperthyroidism

NEXT >> P. 6: Hyperthyroidism Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น