วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Carcinoembryonic antigen (CEA) Part 1

March 25,2014

ตามปกติเราจะพบสารส่อมะเร็ง CEA ในกระแสเลือดในปริมาณน้อย...
แต่ในคนที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ช่วงล่าง- Colorectal cancer จะพบสาร
ส่อมะเร็ง  CEA ตัวนี้ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น

ไม่เพียงแต่คนเป็นมะเร็งของลำไสใหญ่เท่านั้น  ยังปรากฏว่า 
มีมะเร็งอีกหลายชนิด  สามารถทำให้ระดับของสารส่อมะเร็ง CEA
ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น

โดยทั่วไป  สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) ถูกนำไปใช้ในหลายกรณี
ด้วยกัน  เป็นต้นว่า :

1. เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองในคนที่มีสุขภาพดี  หรือในกลุมประชากร
    ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้สูง

2. เพื่อวินิจฉัยการเกิดมะเร็ง หรือการเกิดมะเร็งบางชนิด

3. เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาการพยากรณ์โรค และ

4. เพื่อการสังเกตุดูอาการของคนไข้ในขณะที่ทำการรักษา
    เป็นต้นว่า การผ่าตัด, ได้รับรังสีรักษา หรือได้รับเคมีบำบัด


NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น