วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Human chorionic gonadotropin (HCG)

March 26, 2014

HCG เป็นอีกสารหนึ่ง  ที่ปรากฏในกระแสเลือดขอคนตั้งครรภ์
ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย “รก” (placenta)...

ถ้าหากสตรีคนนั้นไม่ได้ตั้งครรภ์  และหากตรวจพบสาร HCG ในกระ
แสเลือด  สารที่ตรวจได้ก็เป็นสารส่อมะเร็งของอวัยวะต่อไปนี้
เช่น  มะเร็งของลูกอัณฑะ, รังไข่, กระเพาะอาหาร, ตับอ่อน, และปอด,
และการเสบกัณชา...สามารถทำให้ระดับของ HCG สูงขึ้นได้

สี่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ HCG:

 ในคนตั้งครรภ์...พบว่าประมาณ 85 % ของคนตั้งครรภ์ตามปกติ
ระดับของ HCG ในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าพภายใน
48 – 72 ชั่วโมง    และจะเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อการตั้งครรภ์ได้ผ่านไป
ประมาณ 9 6 ชั่วโมง

 HCG ถูกนำมาใช้ในการพิสูจน์ว่า  สตรีมีการตั้งหรือไม่ โดยดูที่
ปริมาณของ HCG :  ถ้าระดับของ HCG ต่ำกว่า 5 mIU/mL ให้ถือ
ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์   แต่หากวัดได้มากกว่า 25 mIU/mL
ให้พิจารณาว่า “ตั้งครรภ์” ชัวร์!

http://americanpregnancy.org/duringpregnancy/hcglevels.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น