วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) p.1 CA 125


March 26, 2014

สารส่อมะเร็ง หรือ tumor markers เป็นสารเคมีที่ถูกสร้างโดยเซลล์มะเร็ง
ซึ่งเราสามารถตรวจพบได้ในกระแสเลือดของเรา แต่สารส่อมะเร็งดังกล่าว
ยังถูกสร้างโดยเซลล์ปกติ เป็นเหตุให้ระดับสารส่อมะเร็งในกระเลือดสูงขึ้น
นี้คือข้อจำกัดเกี่ยวกับสารส่อมะเร็ง CA 125 ในแง่ของการวินิจฉััยโรค

สารส่อมะเร็ง  ที่เราอาจมีโอกาสได้พบเห็น  ได้แก่:

  • สารส่อมะเร็ง PSA หรือ prostate-specific antigen สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก,  cancer antigen 125 (CA125) สำหรับ ovarian cancer,
  • Calcitonin สำหรับ medullary thyroid cancer, 
  • Alpha-fetoprotenin (AFP) สำหรับ liver cancer และ 
  • Human chrionic gondotropin (HCG) สำหรับ Germ cell tumors เช่น testicular cancer และ ovarian cancer’
>> NEXT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น