วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Carcinoembryonic antigen (CEA) Part 2

March 25,2014

Carcinoembryonic antigen (CEA)...
เป็นโปรตีนที่เราสามารถพบได้ในเซลล์หลายชนิด
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็ง และทารกที่กำลังเจริญเติบโต และ
สามารถตรวจพบได้ภายในกระแสเลือด

ในผู้ใหญ่สุขภาพดี  ไม่สูบบุหรี  ค่าของ CEA จะมีค่า < 2.5 ng/mL
และในคนสูบบุหรี่จะมีค่า < 5.0  ng/mL

CEA เป็นสารไกลโคโปรตีนเชิงซ้อน มีน้ำหนักโมเลกูล 20,000
พบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง (plasma membrane of tumor cell)
ซึ่งถูกปล่อยสู่กระแสเลือด

แม้ว่า CEA ถูกพบได้เป็นครั้งแรกในคนที่เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่
(Colon cancer)  แต่การที่ระดับของ CEA ในกระแสเลือดสูง 
ไม่ได้หมายความว่า เป็นข้อชีบ่งว่า  คนๆ นั้นจะต้องเป็นมะเร็งของ
ลำไส้ใหญ่ หรือต้องเป็นมะเร็ง (malignancy) เสมอไป

ตามเป็นจริง...
การตรวจพบ CEA ในกระแสเลือดสูง ยังสามารถตรวจพบในมะเร็ง
อย่างอื่น ๆ นอกเหนือจากมะเร็งลำไส้ใหญ่   เป็นต้นว่า มะเร็งของ
ตับอ่อน (pancreatic),  มะเร็งของกระเพาะ (gastric), มะเร็งของปอด
(lung),  และมะเร็งของเต้านม (breast)

นอกจากนั้น  เรายังสามารถตรวจพบในภาวะอื่น ๆ ที่ไม่ใช้มะเร็ง
เช่น โรคตับแข็ง (cirrhosis), โรคปอดเรื้อรัง (chroinc lung disease) และ
ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis)

นอกจานั้น...
เรายังสามารถพบได้ในคนสูบบุหรี่ถึง 19 % และสามารถพบใน
คนที่มีสุขภาพดีถึง 3 %

ดังนั้น การตรวจหาส่อมะเร็ง- CEA จึงไม่สามารถนำมาใช้แทน
การตรวจชิ้นเนื้อ (pathological diagnosis) เพื่อการวินิจฉัยโรค

<< BACK    NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น