วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารสื่อมะเร็ง (Tumor markers) P. 5: What are some of the limitations and potential harms of the PSA test for prostate cancer screening

March 24,2014

แน่นอน....
การตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไว  ย่อมเป็นผลดีต่อคนไข้
โดยอาจช่วยให้เขารอดพ้นจากความตายจากโรคดังกล่าวได้
การตรวจคัดกรอง PSA Test สามารถช่วยให้แพทย์ค้นพบมะเร็งต่อมลูกหมาก
ในขณะที่มันมีขนาดเล็ก   ซึ่งไม่มีอาการแต่อย่างใด...
และเมื่อได้รับการรักษาได้อย่างเหมาะสม  ย่อมทำให้เขารอดพ้นอันตราย
อันจะเกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้

มีคนไข้บางรรายที่เป็นมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
ซึ่งตรวจพบโดยการตรวจคัดกรอง -PSA  เป็นชนิดที่มีการเจริญอย่างช้า ๆ
มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นอันตรายต่อ (ชีวิต) คนไข้

และในการวินิจฉัยว่า  คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตนั้นเขาเรียกว่า  “overdiagnosis”  และการรักษาคนไข้ดังกล่าว เราเรียกว่า
“overtreatment”

การรักษาเกินความจำเป็น หรือ overtreatment...
จะทำให้คนไข้เผชิญกับภาวะแทรกซ้อนโดยไม่จำเป็น  เช่น การผ่าตัด (surgery)
และการรักษาด้วยการฉายแสง

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา ได้แก่การเสียการควบคุมการขับถ่าย
ปัสสาวะ (urinary incontinence), มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ,
มีปัญหาทางเพศ (rectile dysfunction ) และการอักเสบ

นอกเหนือจากนั้น...
การตรวจพบมะเร็งต่อมลุูกหมากได้เร็ว...อาจไม่สามารถช่วยคนไข้ได้
เพราะมะเร็งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการ
กระจายไปยังส่วนต่าง ๆของร่างกาย  โดยเกิดก่อนที่จะตรวจพบมะเร็งเสียอีก


<< BACK  P. 4:  What if a screening test shows an elevated PSA level?

NEXT >> P. 6:  The PSA test may give false-positive or false-negative results.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น