วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) Part 3 : Symptoms of Stable Angina & Treatment

March 18, 2014

อาการเจ็บหน้าอก และความไม่สบาย...


o จะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจทำงานหนัก หรือทำงานมากขึ้น
ซึ่งมักเกิดขึ้นในขณะที่มีการออกกำลังกาย (physical exertion)
o อาการที่เกิดมีแนวโน้มที่จะเกิดเหมือนเดิม...ดังนั้นจึงไม่ควรแปลกใจ
o ส่วนมากจะกินเวลาสั้นๆ 5 นาที หรือน้อยกว่า
o ทำให้อาการดีขึ้นด้วยการพักผ่อน หรือด้วยยารักษา
o อาจทำให้มีความรู้สึกเหมือนมีแกส หรืออาหารไม่ย่อย
o อาจมีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจร้าวไปยังต้นแขนทั้งสอง, หลัง,  หรือส่วนอื่น ๆ

ตัวที่กระตุ้นให้เกิดอาการ (Possible triggers of stable angina include):

o ความวิตกกังวล (Emotional stress)
o สัมผัสความร้อน หรือความเย็นมากๆ
o หลังรับประทานอาหารหนัก (Heavy meals)
o สบบุหรี่

การรักษา (Treatment of Angina Pectoris):

ในคนที่เป็น angina pectoris หรือบางทีเรียก stable angina หรือ
อาการเจ็บหน้าอกชนิดคงที่ (stable angina) ความไม่สบายดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด   และสามารถรักษาได้
ซึ่งท่านอาจมีอาการปวดในขณะวิ่ง หรือในขณะที่มีความวิตกกังวล

อาการเจ็บหนาอกมักจะทำให้บรรเทาเบาบางลงด้วยการพักผ่อน,
ใช้ยา nitroglycerin หรือได้รับทั้งสองอย่าง
Nitroglycerin จะทำให้หลอดเลือดแดงของหัวใจเกิดการผ่อนคลาย
เพื่อทำให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้น

ถ้าท่านมีความรู้สึกเจ็บหน้าอก...
ท่านต้องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียด รวมทั้งการ
ตรวจต่าง ๆในห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ ....

<< BACK   P. 2:  Angina Pectoris / Stable Angian

NEXT >> P. 4: Treatment of unstable angina

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น