วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

อะไรเกิดขึ้นเมื่อหัวใจเต้นระรัวแบบ AFib : p. 2: How does AF lead to heart failure ?


March 8, 2014

หัวใจล้มเหลว (heart failure) อันมีต้นเหตุจากการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติ ชนิด AFIb นั้น   เป็นเพราะว่า  หัวใจไม่สามารถปั้มเลือดได้ตามที่ร่าง
กายต้องการ และก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้น

ที่เป็นเช่นนั้น เป็นเพราะภายใต้สภาพของหัวใจเต้นสั่นระรัว จะไม่มี
เลือดที่มีออกซิเจน (oxygen-rich blood) ไหลเข้าไปในหัวได้ตามปกติ

ไม่แต่เพียงเท่านั้น เมื่อเลือดไม่สามารถไหลเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ
มันจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ปอด  ทำให้มีน้ำคั่งในปอด  ทำใหห้เกิดหัวใจ
ล้มเหลว  โดยทำให้ คนไข้หายใจลำบาก-หอบ,  เหนือยเพลีย
ทำให้เกิดการสูญเสียพลังทั้งร่างกาย และจิตใจ

นอกจากนั้น เรายังพบอีกว่า..
ในคนที่หัวใจล้มเหลวนั้น จะมีน้ำคั่งที่บริเวณเท้า, ข้อเท้า, และขา
ทำให้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วย


<< BACK : How does AFib lead to stroke ?

Source: American Heart Association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น