วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (Heart attack) Question 5: Is all chest pain a heart attack ?

March 13, 2014

อาการเจ็บหน้าอก...
ไม่จำเป็นต้องเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack)

อาการปวดหน้าอกที่พบได้บ่อย เรียก “angina pectoris”
เป็นอาการที่เกิดซ้ำ ก่อให้เกิดความไม่สบาย ซึ่งมักจะเป็นนาน 2- 3 นาที

อาการเจ็บหน้าอกที่เรียกว่า angina จะเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจไม่
ได้รับเลือด และออกซิเจนตามที่ต้องการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับ
สนระหว่าง angina และ heart attack ได้...

Heart attack...หมายถึงภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (damage)
จากการขาดเลือดไปแล้ว ส่วน angina นั้น เป็นอาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อ
หัวใจไม่ได้รับเลือด และออกซิเจนตามที่ต้องการ

ภาวะ angina... ซึ่งเป็นอาการ
มักจะเกิดขึ้นในระหว่างการออกกำลังกาย  หรือภายใต้ภาวะมีความเครียด,
จากความดันเลือดสูง,  และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หัวใจจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนมากกว่ปกติทั่วไป


<< BACK : Question 4: Will I recover from my heart attack?

NEXT >> Question 6: What are the different medical term for
heart attack beside blockage?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น